zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Wiadomości, informacje, porady i felietony
Sztuka budowania marki osobistej Pośrednika, czyli jak zarządzać relacjami biznesowymi? Temat wizerunku wciąż cieszy się zainteresowaniem i jest prezentowany we wszelkiego rodzaju mediach. Zakres i sposób prezentacji tematu w literaturze, prasie został mocno zawężony i skojarzony przede wszystkim z wyglądem, strojem oraz modnymi dodatkami. Natomiast w psychologii biznesu wizerunek jest pojęciem znacznie szerszym, obejmującym całe organizacje, zespoły oraz pojedyncze osoby. Wizerunek w tym ujęciu to znacznie więcej niż ubranie, fryzura, buty i dodatki. Wizerunek w biznesie to element decydujący o powodzeniu lub porażce przedsięwzięcia, o sukcesie lub porażce jednostki. Dlatego coraz częściej słowo wizerunek w odniesieniu do człowieka zastępowane jest pojęciem marka osobista lub personal branding.
Genialne pytanie: "dlaczego"? Rozmowa z Jerzym Śliwą mediatorem i Prezesem Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów W negocjacjach chodzi o skuteczność - tu dwie osoby ze sobą rozmawiają. Jeśli pani by potrafiła i ja bym potrafił, doszlibyśmy do porozumienia, gorzej, gdy ja mam inny cel i pani ma inny cel. Pani używa innych środków i ja używam innych środków, ale to jest relacja negocjacyjna. A relacja mediacyjna to gdyby nam się nie udawało dogadać, a bylibyśmy w konflikcie i nikomu z nas by się nie opłacało - z obawy, że przegramy. Wtedy uznaję, że mogę sobie nie poradzić, ponieważ pani mi nie ufa i dlatego potrzebuję mediatora, któremu być może pani zaufa i w ten sposób to, co uzgodnimy zostanie zapisane.
Czynniki warunkujące cykliczną pozycję rynków nieruchomości w Polsce – najnowsze trendy Wskaźniki stosowane przez Narodowy Bank Polski do oceny napięć na rynku RRE w Polsce obejmują dynamikę zmian cen nieruchomości mieszkaniowych, dynamikę nowych budów, wzrost kredytów hipotecznych, liczbę transakcji mieszkaniowych oraz dynamikę zmian liczby umów przedsprzedażowych na mieszkania. Analiza wskaźników jest uzupełniona modelami ekonometrycznymi, takimi jak model czterorównaniowy oparty na pracach Mayera i Somerville'a (2010), Steiner (2010) i Augustyniak i in. (2014).
15 lat w Unii Europejskiej - Rynek Nieruchomości w Polsce... Pierwszego maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Pomimo, że wprowadzono szereg ograniczeń i wymogów do spełnienia dotyczących obrotu nieruchomościami jak np. ograniczenie a częściowo zamrożenie na 15 lat sprzedaży nieruchomości obcokrajowcom to dla rynku nieruchomości w Polsce był to moment przełomowy...
Mieć albo nie mieć, czyli… jak się nie pozbawić odszkodowania. Kupując ubezpieczenie, mamy nadzieję, że nigdy nie będzie nam dane przekonać się, jak działa. Mimo to kupujmy dobre ubezpieczenie z adekwatnym zakresem ochrony (zgodnym z naszymi potrzebami), z odpowiednio wysoką sumą gwarancyjną i koniecznie bez luki w okresie ubezpieczenia. A kiedy przyjdzie nam jednak z niego skorzystać, zróbmy to mądrze - aby nie pozbawić się wypłaty odszkodowania.
Deweloper i Pośrednik. Jak nawiązać, rozwinąć i utrwalić współpracę? Sytuację na rynku nieruchomości po pierwszym kwartale 2019 roku można określić jako bardzo dobrą i dającą nadzieję na kilka kolejnych lat prosperity. Liczba i wartość transakcji, tak na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, przekraczają najśmielsze oczekiwania. Środowisko pośredników nie ma powodów do narzekań. Boom na rynku przekłada się na rosnący wolumen udanych transakcji i – co za tym idzie – dużą satysfakcję finansową, stanowiącą najlepszą motywację do pracy pośrednika i do rozwoju własnej firmy....
Obrót ziemią do poprawki... Upływa już 3 lata od wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 roku - O wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U z 2016 rok poz. 585/, której efekty dla rynku są opłakane. Skutki jej wprowadzenia są jedną z głównych przyczyn wzrostu cen nieruchomości....
Stawiać na jakość świadczonych usług... Mówiąc o jakości mam na myśli nie tylko spełnienie wymogów ustawowych , posiadanie obowiązkowego OC, czy (i oby) fakultatywnej dziś licencji do wykonywania zawodu, ale jednak sankcjonującej posiadanie elementarnej wiedzy z zakresu niezbędnego do wykonywania zawodu i Obsługi Klienta. Mówiąc o jakości, należy bowiem z całą mocą podkreślić i docenić liczne działania lokalnych stowarzyszeń, PFRN i wszystkich osób zaangażowanych w promocję i edukację, wręcz ewangelizację pośredników w kierunku stosowania umów wyłącznych....
Perle - Perlare - Koncept dla Ciebie... Obserwacja rynku zarządców i pośredników w obrocie nieruchomości budzi ciekawą refleksję. Ten rynek w modelowy sposób pokazuje profesjonalizm - tzn. w pełni zawodowe podejście do "property-issues", z niezmienną koniecznością by czuwać, wykazywać się dbałością o rozwój. Tu nie ma taryfy ulgowej. Jest ciągła trudna konkurencja, wymagająca mozolnej pracy. Leniwcy i utracjusze wypadają. Dla rozwoju na tym rynku współpraca jest koniecznością i warunkiem postępu. Bo choć każdy pracuje na swoją markę i pozycję na rynku, to konkurencja wymusza wspólne radzenie sobie z niepewnością regulacji prawnych i z trudną konkurencją...
23. Kongres PFRN... Jakie działania mogą być podjęte przez wspólnotę mieszkaniową, przez zarządcę gdy wiele mieszkań jest wynajmowanych na krótki okres i korzystający zachowują się nader radośnie.
Mało znana historia pośrednictwa… Jak wszyscy wiemy udokumentowana historia Europy jest znacznie starsza niż Ameryki i wcale nie musimy szukać polskich śladów na rynku nieruchomości za oceanem. Ślady takie można odnaleźć w Polsce i to co najmniej pięć wieków wcześniej...
Czy to prawda, że „ceny mieszkań biją rekordy” i „są najdroższe w historii”? W prasie oraz w Internecie pojawiły się ostatnio sensacyjne tytuły w rodzaju: „Ceny mieszkań biją rekordy sprzed kryzysu!” lub „Mieszkania najdroższe w historii!”. Czy one są uzasadnione? Niniejsze rozważania oparte są na analizie cen transakcyjnych lokali mieszkalnych na rynku wtórnym Warszawy. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie należy przede wszystkim przyjrzeć się zmianom cen lokali mieszkalnych...
Jak uniknąć odpowiedzialności z tytułu wypadku na nieodśnieżonym chodniku? Przypadków złamań kości czy wstrząśnień mózgu spowodowanych upadkiem na nieodśnieżonym chodniku nie brakuje, a roszczenia z tego tytułu są coraz wyższe. Czy istnieje zatem sposób, na odsunięcie od siebie takiej odpowiedzialności?
Wizerunek pośrednika w obrocie nieruchomościami... Jedyne tak szerokie badanie opinii społecznej zostało przeprowadzone na zlecenie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości...
5 lat po deregulacji... Jednym z wielu czynników z powodu, których „państwowy” system licencjonowania zawodów rynku nieruchomości nie sprawdził się w Polsce na oczekiwanym poziomie (dział V UoGN) był sposób postrzegania licencji przez ich posiadaczy....
1 2 3 ... 12 13 »
DOŁĄCZ DO SIECI
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Youtube
PFRN poleca
  • dodaj swoją wizytówkę firmową
  • Tytuł Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości CPM CERTIFIED PROPERTY MANAGER