zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Nota prawna

Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców PFRN (dalej: „Serwis”) został przygotowany przez Polską Federację Rynku Nieruchomości (PFRN) z siedzibą w Warszawie.


Informacje i materiały zamieszczane na łamach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego, chroniony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631, ze zm.).

 

Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie lub innego rodzaju wykorzystanie materiałów zawartych w Serwisie, dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego oraz realizacji celów Serwisu.

 

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji lub materiałów zawartych w Serwisie, przekazane przez odwiedzającego Serwis lub Użytkownika nie będą traktowane przez PFRN jako poufne.

 

Odwiedzający Serwis lub Użytkownik, z chwilą zamieszczenia materiałów lub informacji w Serwisie, upoważnia niniejszym PFRN, bez prawa do wynagrodzenia, do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania zamieszczonych informacji i materiałów bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wszelkie przedmioty praw własności intelektualnej zawarte w takich informacjach lub materiałach mogą zostać wykorzystane przez PFRN w dowolny sposób, w szczególności w dystrybucji, marketingu i reklamie.

 

PFRN:

  • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub materiały autorstwa osób trzecich lub zamieszczone w Serwisie bez zgody PFRN,
  • informuje, że Serwis może zawierać odnośniki do innych strony internetowych, które nie zostały przygotowane przez PFRN i za informacje, opinie i materiały tam zawarte nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
  • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się informacjami zawartymi w Serwisie.

 

PFRN dokłada starań, aby treści przedstawione w Serwisie były rzetelne i aktualne.

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Jak uzyskać tytuł specjalisty?
firmy stosujące Kartę Praw Klienta