zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Regulamin serwisu - Centralny Rejestr PFRN

Wyjaśnienia:

  • PFRN – Polska Federacja Rynku Nieruchomości z siedzibą przy ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa;
  • CR – Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców PFRN (serwis) działający pod adresem https://rejestr.pfrn.pl;
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca licencję pośrednika i/lub zarządcy PFRN, która ma aktywny swój indywidualny profil w CR.

Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców PFRN (CR) jest bezpłatnym serwisem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, którego celem jest publiczna prezentacja osób posiadających licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i/lub zarządcy nieruchomości nadanej przez PFRN na podstawie Regulaminu nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości [ regulamin - kliknij tutaj ].

 

W ramach CR jego zarejestrowani użytkownicy, posiadający licencję pośrednika i/lub zarządcy nieruchomości PFRN, uzyskują, w sposób przewidziany systemem informatycznym, dostęp do panelu administracyjnego (indywidualnego profilu), dzięki któremu możliwe staje się korzystanie z przewidzianych w nim funkcjonalności.

 

Aktywacja indywidualnego profilu w CR następuje na podstawie §7 i §35 Regulaminu nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, jest dobrowolna i jednoznaczna ze złożeniem wniosku o wydanie licencji PFRN w formie elektronicznej i akceptacją zasad funkcjonowania CR.

 

Użytkownik po aktywacji indywidualnego profilu w CR zobowiązany jest do jego uzupełnienia i aktualizacji i jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywania nieszyfrowanych widomości systemowych przeznaczonych dla użytkowników rejestru. Użytkownik chcący podać nazwę swojej lub pracodawcy firmy zobowiązany jest jednocześnie podać dane dotyczące OC wymaganego przez ustawę o gospodarce nieruchomościami.

 

Każdy użytkownik CR może dobrowolnie podać informacje, które są przewidziane w indywidualnym profilu. Jednocześnie użytkownik odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym podanych informacji jak również zobowiązany jest wykorzystywać wszelkie „pola” jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. Wstawianie kodów htm, html, itp. jest niedozwolnone.  

 

Wyłącza się odpowiedzialność PFRN względem Użytkownika za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika na skutek nieprawidłowego działania (bądź nie działania) serwisu oraz na skutek użycia przez Użytkownika materiałów informacyjnych zamieszczonych w serwisie.

PFRN uprawniona jest do:

  1. Weryfikacji, zmiany i usunięcia podanych przez Użytkownika w swoim indywidualnym profilu i niezgodnych ze stanem faktycznym informacji w każdym czasie bez konieczności wyrażania zgody przez Użytkownika,
    i/lub
  2. Zawieszenia i blokady indywidualnego profilu Użytkownika, w przypadku podania przez Użytkownika informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub w miejscach, które nie są do tego przeznaczone.

Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich publikacji. Użytkownicy, którzy nie zaakceptują wprowadzonych zmian mają prawo do usunięcia swoich danych ze spisu osób posiadających licencję bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Usunięcie swojego indywidualnego profilu lub jego zawieszenie jest równoznaczne z rezygnacją z nadanej licencji przez PFRN, a tym samym posługiwania się nią [ wypełnij wniosek ]. Informacja o utracie lub rezygnacji z posiadania licencji PFRN zostaje umieszczona w CR.

 

Posługiwanie się logiem PFRN odbywa się wyłącznie na podstawie regulaminu korzystania ze znaku towarowego graficznego Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościregulamin - kliknij tutaj ].

 

 

Niniejszy Regulamin serwisu obowiązuje od dnia 20.12.2013 roku

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Obowiązkowe OC dla pośredników i zarządców
Kurs Facility Manager PFRN