zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Aktualności
Wybierz profesjonalistę

Od 1 stycznia 2014 roku istotnie zmieniły się przepisy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i zarządzania oraz wymogi dla osób, które mogą wykonywać czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

 

Dotychczasowe wymogi zostały zniesione, co oznacza, że usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami będzie mógł wykonywać każdy.

 

Jak zatem sprawdzić kompetencje osoby, której zlecamy usługę?

Polska Federacja Rynku Nieruchomości wprowadziła system potwierdzania kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, w ramach którego uruchamia Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców nieruchomości PFRN.

 

W rejestrze znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o osobach świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Każdy profesjonalista figurujący w rejestrze to osoba, która wykazała się odpowiednim kwalifikacjami, na postawie których otrzymała Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN.

 

 
 

Każdy Pośrednik i Zarządca PFRN przyjął na siebie obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki PFRN, który określa m.in. zasady współpracy z klientem.

 

Dodatkowym kryterium,  który dana osoba musi spełnić, żeby uzyskać licencję PFRN jest podanie informacji o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

 

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami przy świadczeniu usług pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jednakże ustawodawca wykreślił przepisy, na postawie których sprawdza się, czy faktycznie takowe ubezpieczenie firma posiada. Dlatego też, w prowadzonym przez PFRN rejestrze informacja o ubezpieczeniu jest dostępna, jest to szczególnie istotne z punktu widzenia klienta.  W przypadku braku ubezpieczenia, przy źle wykonanej usłudze, zamawiający nie będą mieli możliwości otrzymania rekompensaty z polisy OC i może się okazać, że w większości wygranych procesów sądowych i tak nie będzie możliwości uzyskania odszkodowania.

 

Przynależność do Stowarzyszenia zrzeszonego w PFRN

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, jednakże osoby stowarzyszone korzystają z dodatkowych szkoleń, wymiany doświadczeń, narzędzi pracy, oferowanych przez Stowarzyszenia, co znacznie wpływa na jakość usługi. Dodatkowo członkowie Stowarzyszeń podlegają wewnętrznym przepisom oraz organom takim jak Komisja Etyki czy Sąd Koleżeński.
 
Zapraszamy do korzystania z Centralnego Rejestru Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Obecnie jest to jedyny rejestr zawierający szczegółowe informacje o osobach świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

 

Na Państwa uwagi oraz pytania czekamy pod adresem: rejestr@pfrn.pl

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Tytuł Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości CPM CERTIFIED PROPERTY MANAGER
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym