zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Centralny Rejestr Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
AKTUALNOŚCI [archiwum ›]
Sztuka budowania marki osobistej Pośrednika, czyli jak zarządzać relacjami biznesowymi? Temat wizerunku wciąż cieszy się zainteresowaniem i jest prezentowany we wszelkiego rodzaju mediach. Zakres i sposób prezentacji tematu w literaturze, prasie został mocno zawężony i skojarzony przede wszystkim z wyglądem, strojem oraz modnymi dodatkami. Natomiast w psychologii biznesu wizerunek jest pojęciem znacznie szerszym, obejmującym całe organizacje, zespoły oraz pojedyncze osoby. Wizerunek w tym ujęciu to znacznie więcej niż ubranie, fryzura, buty i dodatki. Wizerunek w biznesie to element decydujący o powodzeniu lub porażce przedsięwzięcia, o sukcesie lub porażce jednostki. Dlatego coraz częściej słowo wizerunek w odniesieniu do człowieka zastępowane jest pojęciem marka osobista lub personal branding.
Genialne pytanie: "dlaczego"? Rozmowa z Jerzym Śliwą mediatorem i Prezesem Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów W negocjacjach chodzi o skuteczność - tu dwie osoby ze sobą rozmawiają. Jeśli pani by potrafiła i ja bym potrafił, doszlibyśmy do porozumienia, gorzej, gdy ja mam inny cel i pani ma inny cel. Pani używa innych środków i ja używam innych środków, ale to jest relacja negocjacyjna. A relacja mediacyjna to gdyby nam się nie udawało dogadać, a bylibyśmy w konflikcie i nikomu z nas by się nie opłacało - z obawy, że przegramy. Wtedy uznaję, że mogę sobie nie poradzić, ponieważ pani mi nie ufa i dlatego potrzebuję mediatora, któremu być może pani zaufa i w ten sposób to, co uzgodnimy zostanie zapisane.
Czynniki warunkujące cykliczną pozycję rynków nieruchomości w Polsce – najnowsze trendy Wskaźniki stosowane przez Narodowy Bank Polski do oceny napięć na rynku RRE w Polsce obejmują dynamikę zmian cen nieruchomości mieszkaniowych, dynamikę nowych budów, wzrost kredytów hipotecznych, liczbę transakcji mieszkaniowych oraz dynamikę zmian liczby umów przedsprzedażowych na mieszkania. Analiza wskaźników jest uzupełniona modelami ekonometrycznymi, takimi jak model czterorównaniowy oparty na pracach Mayera i Somerville'a (2010), Steiner (2010) i Augustyniak i in. (2014).
Znajdź zaufanych specjalistów Specjalizacja PFRN ma na celu potwierdzenie posiadania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przez osoby posiadające Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN i jest nadawany w różnych dziedzinach obrotu i zarządzania nieruchomościami.
Wybierz profesjonalistę Od 1 stycznia 2014 r. istotnie zmieniły się przepisy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i zarządzania oraz wymogi dla osób, które mogą wykonywać czynności pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.
Kodeks etyki Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie nieruchomościami i zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, PFRN ustanowiła Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
Ogólnopolski Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN Polska Federacja Rynku Nieruchomości uruchomiła Ogólnopolski Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN. Rejestr jest elementem systemu potwierdzania kwalifikacji i kompetencji osób świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim zapewnienie klientom rzetelnej informacji na temat osób wykonujących zawody rynku nieruchomości.
DOŁĄCZ DO SIECI
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Youtube
PFRN poleca
  • System Jakości Expert
  • firmy stosujące Kartę Praw Klienta