zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Zmiany prawa - wrzesień 2018...

 

 

 

Zmiany prawa (wrzesień 2018)

W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:

 

 

 

 

 

 • 01-09-2018
  USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej

 • 03-09-2018
  USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • 04-09-2018
  USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

 • 05-09-2018
  USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych
  USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 • 07-09-2018
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

 • 08-09-2018
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 11-09-2018
  USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

 • 12-09-2018
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
dodaj swoją wizytówkę firmową