zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Aktualności
Ogólnopolski Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN

Polska Federacja Rynku Nieruchomości uruchomiła Ogólnopolski Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN. Rejestr jest elementem systemu potwierdzania kwalifikacji i kompetencji osób świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim zapewnienie klientom rzetelnej informacji na temat osób wykonujących zawody rynku nieruchomości.

 
W Polsce po 15 latach funkcjonowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które regulowały dostęp do zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, następuje całkowita deregulacja znosząca wymogi na wykonywanie zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości. A to za sprawą ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Rządowa deregulacja likwiduje również zasady świadczenia usług pośrednictwa i zarządzania.
 
Od 1 stycznia 2014 roku nie obowiązują żadne wymogi zarówno w zakresie niekaralności, wykształcenia, jak i kwalifikacji dla osób, które będą świadczyć usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Jedynie na przedsiębiorcy ciąży obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przy czym ustawodawca nie przewidział żadnych restrykcji za brak takowego ubezpieczenia.
 
Dlatego też, PFRN wychodząc na przeciw bezpieczeństwu klientów korzystających z usług pośredników i zarządców nieruchomości oraz wzorując się najlepszych europejskich rozwiązaniach, Polska Federacja Rynku Nieruchomości uruchomiła ogólnopolski rejestr, który będzie wiarygodnym źródłem informacji o pośrednika i zarządcach nieruchomości świadczących usługi na rynku nieruchomości po 1 stycznia 2014 roku. Dotychczas prowadzony, państwowy rejestr osób z licencją pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości został zamknięty z dniem 31.12.2013.
 
W ramach przedsięwzięcia PFRN nadaje licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN w celu potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych przez osoby, które wykonują lub będą wykonywać czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami. Licencję otrzyma osoba, która spełni warunki wyznaczone w regulaminie nadawania licencji PFRN.  
 
PFRN uruchomiła internetowy, ogólnodostępny rejestr osób posiadających licencje nadane przez PFRN pod adresem: www.rejestr.pfrn.pl. Rejestr zawiera szczegółowe informacje o pośredniku lub zarządcy nieruchomości m.in. dane osobowe, kontakt, zdjęcie, opis jego doświadczenia, wykształcenie. Co ważne, w rejestrze pośrednik i zarządca nieruchomości ma podać informacje o posiadanym ubezpieczeniu tj. nazwę ubezpieczyciela oraz sumę gwarancyjną. Dane te, są szczególnie istotne z punktu widzenia wiarygodności osoby wykonującej zawód. Zgodnie z założeniami ustawodawców, to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma zabezpieczać interesy klientów korzystających z usług pośredników lub zarządców nieruchomości. Niestety pośpiech oraz zupełne lekceważenie opinii środowiska przy tworzeniu zapisów ustawy deregulacyjnej spowodował, że brakuje przepisów, które określały by restrykcje za brak takowego ubezpieczenia. W praktyce może okazać się, że wiele biur nieruchomości nie wykupi stosownej polisy po 1 stycznia 2014 roku. PFRN uznała, że informacja o ubezpieczeniu osoby ma być jedną z kluczowych i wymaganych danych, które należy podać przy wypełnianiu zgłoszenia do uzyskania licencji PFRN. W tym miejscu należy nadmienić, że prowadzony do końca 2013 roku przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego rejestr pośredników i zarządców nieruchomości zawierał tylko podstawowe dane osoby, posiadającej licencje zawodową. Nie spełniał zatem istotnej roli z punktu widzenia konsumentów, którzy poszukują rzetelnej informacji o osobie, której zlecają wykonanie usługi.
 
Z obrotu prawnego od stycznia 2014 roku znikają również standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. A więc norma określająca m.in. zasady współpracy z klientem, zakres czynności, rolę pośrednika oraz zarządcy oraz reguły wykonywania zawodu przede wszystkim zabezpieczające interes klienta. PFRN wprowadza Kodeks Etyki pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Zapisy bazują na Europejskim Kodeksie Etyki zawodowej specjalistów rynku nieruchomości przyjętym przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości). Przygotowany przez PFRN kodeks definiuje zawody pośrednika i zarządcy nieruchomości, określa zakres czynności zawodowych oraz formułuje relacje z klientami. Każda osoba, która będzie chciała uzyskać licencję PFRN musi przyjąć na siebie zobowiązanie przestrzegania zapisów powyższego kodeksu.
 
Kto będzie mógł otrzymać licencję pośrednika i zarządcy PFRN?
System nadawania licencji jest dobrowolny. Licencję PFRN otrzyma osoba, która ma co najmniej wykształcenie średnie. Osobom, które posiadają państwową licencję pośrednika lub zarządcy nieruchomości, licencja PFRN będzie nadawana z takim samym numerem jaki obecnie posiadają. Wystarczy, że wyrażą wolę uzyskania licencji PFRN oraz zaakceptują przepisy regulaminu i kodeksu etyki. Osobom wchodzącym do zawodu, licencja PFRN zostanie nadana po ukończeniu kursu pośrednika lub zarządcy nieruchomości i po zdaniu egzaminu po kursie.  
 
W ocenie Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP utworzony przez PFRN system nadawania licencji "to gwarancja dochowania najwyższych standardów proklienckich". 
 
Leszek A. Hardek, Prezydent PFRN uważa, że rolą organizacji zawodowych jest ugruntowanie ponad piętnastoletniego doświadczenia i dorobku w zakresie regulacji zawodów rynku nieruchomości.  "Należy wziąć pod uwagę, iż klienci mają coraz większą świadomość swoich praw dotyczących świadczonej usługi. Wiedzą, że pośrednik czy zarządca powinien posiadać licencję oraz ubezpieczenie.  Nie chcemy stracić tego co na przestrzeni lat zostało zbudowane. Wprowadzamy wiele nowych elementów, które w naszej ocenie będą lepiej funkcjonować w przygotowanym przez nas systemie. Choćby odnawianie licencji. Do tej pory licencje były nadawane bezterminowo, co powodowało, że w rejestrze figurowało wiele osób, które nie wykonywały zawodu. Nam zależy przede wszystkim na tych, którzy faktycznie pracują w zawodzie i będą do nas się zgłaszać po odnowienie licencji, żeby być w rejestrze, z którego będą korzystali potencjalni klienci".
 
 
Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
CEPI - Europejska Rada Nieruchomości (European Council Real Estate Professions)
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów