zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Aktualności
Ustawa o gospodarce nieruchomościami na posiedzeniu Senatu...

 

W dniu 13 lipca br. w Senacie odbyło się posiedzenie, na którym była rozpatrywana nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 552 i 552A).

 

W imieniu mniejszości głos zabrał Senator Piotr Florek, omawiając m.in. uwagi przedstawione przez federacje (PFRN i FPPRN). Zaznaczył jednak, że w przypadku odrzucenia zgłoszonych poprawek mniejszości nie będzie głosował przeciw całej ustawie (nowelizacji).

 

"Senator Sprawozdawca Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Właściwie po sprawozdaniu… Pan senator Gaweł przedstawił sprawozdanie tak precyzyjne, jak to rzadko się zdarza na tej sali. Praktycznie wszystko wyłożył tak, jak to miało miejsce na posiedzeniu komisji, z wielką precyzją i z wielką dokładnością. Niemniej parę słów na temat tych wniosków mniejszości będę chciał powiedzieć, bo może pan minister jeszcze zmieni zdanie. Zawsze warto rozmawiać, dyskutować.

Oczywiście jeżeli chodzi o ustawę o gospodarce nieruchomościami, to jest to kolejna zmiana, dokładnie od 1998 r. jest to siedemdziesiąta… chyba nawet już dziewięćdziesiąta zmiana, więc mnóstwo tych zmian było.

Obecna zmiana ma 21 stron. Muszę powiedzieć, że te przepisy w większości mają na celu doprecyzowanie, modyfikację, dodanie nowych przepisów. I można się tutaj zgodzić, że rzeczywiście ta zmiana idzie w dobrym kierunku.

Na pewno nie będę głosował przeciw ustawie, to od razu mówię. Ale chciałbym teraz powiedzieć, że… Odniosę się tylko do tego, co pan senator Gaweł powiedział o OC. Sprawa jest taka, że ich odpowiedzialność cywilna… W wielu zawodach, w wielu miejscach musimy się wykazywać tą polisą ubezpieczeniową. Podałem pewien przykład na posiedzeniu komisji. Państwo najlepiej wiecie, bo jeździcie samochodem, więc też musicie mieć odpowiedzialność, polisę OC, ale nikt z państwa nie przykleja sobie kopii w samochodzie pod szybą, żeby w razie wypadku ktoś to widział. Dokładanie do operatu szacunkowego dodatkowej kartki, szczególnie w przypadku małych operatów, moim zdaniem nie ma sensu.

Mówię to dlatego, że… Bo państwo dzisiaj mnie kojarzyliście w przypadku innej ustawy z tym, że 8 lat pełniłem inną funkcję. To powiem państwu, że troszeczkę wcześniej, przedtem, wykonałem w życiu tysiące – może nie tysiące, ale na pewno setki – wycen nieruchomości, wielu nieruchomości, ponieważ jestem rzeczoznawcą majątkowym. Mam również licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. A że ustawa mówi też o prawie geodezyjnym, jak pan senator powiedział, to chciałbym dodać, że mam też uprawnienia, jeżeli chodzi o geodezję. Nie będę jednak poruszał szeroko tego tematu, bo on nie jest łatwy. To są tematy dla fachowców, w związku z czym o tym nie będę mówił. Wrócę do spraw, które są związane z wnioskiem mniejszości.

W art. 1 w pkcie 31 skreśla się lit. c. O co tutaj chodzi? Pan senator już o tym wspomniał. Otóż do tej pory było tak – to jest art. 175 ust. 6 – że standardy zawodowe ustalały organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych zamieszcza się w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Proponowana w nowelizacji zmiana tego przepisu – on jest zdecydowanie krótszy – powoduje, że on będzie brzmieć tak: minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustala oraz ogłasza obowiązujące standardy zawodowe w formie obwieszczenia. Jestem przekonany, że jeżeli chodzi o organizacje rzeczoznawców majątkowych, to nikt się z tym nie zgodzi. Pan minister może wydawać rozporządzenia, zarządzenia, w różny sposób podchodzić do sprawy, ale… To nie są przepisy, to nie jest ustawa, to nie jest rozporządzenie – to są standardy, które określają, jakie czynności rzeczoznawcy mają wykonywać. Dobrze by było, gdyby, tak jak do tej pory, standardy te ustalały organizacje zawodowe, oczywiście w uzgodnieniu z panem ministrem. Ja nie wierzę, Panie Ministrze, że pan sam te standardy – mówimy w tej chwili o tych drogowych, które u pana ministra… – tak napisze, że wszyscy będą z tego zadowoleni, skoro do tej pory nie szło ich uzgodnić. Odnośnie do tych standardów, to te dotyczące kwestii bankowych były w części uzgodnione. No ale przepisy się zmieniały itd. Już nie będę tej sprawy poruszał, bo te standardy przed 1997 r. to było coś innego. W każdym razie chodzi o to, że lepiej by było tego nie zmieniać, czyli ten przepis po prostu zachować w takiej formie, w jakiej był. W art. 1 pkt 31 skreślić lit. c i nie będzie tematu.

Druga sprawa. Pan senator Gaweł wspominał… Ja przejąłem propozycje poprawek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, bo uznałem, że one są bardzo zasadne. Nie wiem, pan minister może precyzyjniej przeanalizował tę sprawę… Ja po przemyśleniach w dalszym ciągu uważam, że słuszne byłoby wprowadzenie tych poprawek. Otóż chodzi o art. 198b: kto dokonuje… Chodzi o kary. Ten ktoś podlega karze grzywny do 50 tysięcy zł. W tym przepisie są 3 punkty, a chodzi o to, żeby one uległy zmianie. Pkt 1: „kto dokonuje określenia wartości nieruchomości bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 174 ust. 7”, podlega tej karze do 50 tysięcy zł. I tu bym się nie upierał. Gdyby to dotyczyło tylko tego pierwszego punktu… Propozycja jest taka, żeby dookreślić, zapisać „kto dokonuje określenia wartości nieruchomości, o której mowa w art. 174 ust. 3”… Chodzi o to, żeby dookreślić, że rzeczoznawca określa wartość nieruchomości, a także maszyn, tak żeby ktoś nie myślał, że chodzi o inną wartość. Na posiedzeniu komisji były podawane inne przykłady co do wartości. Chodzi po prostu o to, żeby to było jednoznaczne. Bez spełnienia tych warunków, o których mowa w art. 174 ust. 7… To jest artykuł, który mówi, że rzeczoznawca prowadzi działania na swój rachunek itd. Gdyby tylko o to chodziło, tobym się nie upierał, choć nie jest to dobrze doprecyzowane, ale chodzi głównie o te pozostałe 2 punkty. Kto wykonuje czynności określone w umowie pośrednictwa, o której mowa… – już nie będę tego artykułu wymieniał – bez spełnienia warunków, o których mowa art. 179a… O czym jest ten art. 179a? Tam jest zdefiniowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wiadomo, że te licencje dla pośredników, które były… No, tu się kłania minister Gowin. W związku z tym trzeba było zdefiniować to pośrednictwo. Ten art. 179a mówi, że pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. To są analogiczne punkty dotyczące pośredników i zarządców. Cieszę się, że mamy wśród senatorów zarządcę nieruchomości z uprawnieniami. To są 2 punkty, ale omówię tę kwestię na podstawie jednego przykładu.

Otóż, „kto wykonuje czynności określone w umowie pośrednictwa”… W ustawie zastosowano zapis „w umowie pośrednictwa”. A umowa pośrednictwa to jest coś określanego między stronami i trudno byłoby to zdefiniować, bo to strony definiują warunki umowy pośrednictwa. Tak samo jest z umową zarządcy. Tu można coś napisać, ale to nie będzie jednoznaczne. Propozycja jest taka, żeby zapisać to inaczej: kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – taki mamy zapis w ustawie – o której mowa w art. 179b, bez wymaganego zgłoszenia do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, podlega karze. Tak samo byłoby, jeżeli chodzi o zarządców.

Proszę państwa, sprawa polega na tym, że jest w tym zakresie różnica między rzeczoznawcami a pośrednikami i zarządcami. Polega ona na tym, że rzeczoznawca jest niejako sprecyzowany. Wiadomo, kto to jest i że wykonuje pracę na własny rachunek. A jeżeli chodzi o zarządców i pośredników, to mamy to zdefiniowane w ustawie. Żeby można było ten przepis wyegzekwować i żeby nie było tu żadnych niejasności, proponuję… Podtrzymuję to, że wniosek mniejszości, który został złożony, ma sens. Jeżeli nie zostanie on przyjęty, to życie pokaże, i to w krótkim czasie, czy te kary rzeczywiście będą egzekwowane. Jeżeli ktoś, kto będzie wykonywał umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a nie zarejestruje działalności… Nie musi tego robić, może wykonywać pracę bez takiej czynności. Ale taka osoba nie będzie podlegała karze. W związku z tym należałoby się zastanowić, czy jednak nie warto byłoby wprowadzić te nieduże poprawki.

Tyle moich uwag do tej ustawy. Z wszystkimi pozostałymi punktami się zgadzam. Dziękuję." (źródło: www.sent.gov.pl )

 

 

Głosowanie nad ustawą odbędzie się pod koniec 45 posiedzenia Senatu w dniu jutrzejszym, po wyczerpaniu prządku obrad.

 

  • Więcej o procesie legislacyjnym można zobaczyć w archiwum wiadomości [ kliknij tutaj ].
  • Transmisja z posiedzenia Senatu [ kliknij tutaj ]. 

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Jak uzyskać tytuł specjalisty?
System Jakości Expert