zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Aktualności
Ustawa o gospodarce nieruchomościami w Senacie...

 

W dniu 11 lipca w Senacie na łączonym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, odbyło się rozpatrzenie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 552).

 

Połączone komisje senackie rozpatrzyły projekt nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pomimo przesłanych uwag i zgłaszanych wątpliwości do pkt. 51) na posiedzeniu Komisji, przedstawiciele ministerstwa dalej stoją na stanowisku, że przyjęte przez Sejm rozwiązania są prawidłowe. 

 

Senator Piotr Florek, chciał odwrócić zmiany przyjęte przez Sejm w sprawie standardów zawodowych dla rzeczoznawców i jednocześnie podzielił obawy PFRN oraz FPPRN w sprawie zmiany 51).

 

51) po art. 198a dodaje się art. 198b–198e w brzmieniu:

„Art. 198b. 1. Kto: 

1) dokonuje określenia wartości nieruchomości bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 174 ust. 7, 

2) wykonuje czynności określone w umowie pośrednictwa, o której mowa w art. 180 ust. 3, bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 179a, 

3) podejmuje decyzje i wykonuje czynności określone w umowie o zarządzanie nieruchomością, o której mowa w art. 185 ust. 2, bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 184a 

– podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł

 

Federacje (PFRN oraz FPPRN) proponowały:

51) po art. 198a dodaje się art. 198b–198e w brzmieniu:

„Art. 198b. 1. Kto: 

1) dokonuje określenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 174, ust. 3. bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 174 ust. 7, 

2) prowadzi działalność gospodarczą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami o której mowa w art. 179 b bez wymaganego zgłoszenia do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, 

3) prowadzi działalność gospodarczą zarządzania nieruchomościami o której mowa w art. 184b bez wymaganego zgłoszenia do właściwej ewidencji działalności gospodarczej,

– podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł

 

W sumie zostały zgłoszone 3 poprawki. Jedna biura legislacyjnego oraz dwie przejęte od federacji przez Senatora Florka. Poprawki senatora Florka nie zostały przyjęte przez komisję.

 

Ustawa w całości została przyjęta przez Komisję i przekazana do Marszałka Senatu.

 

Senator Florek w związku z powyższym zgłosił „poprawki mniejszości”.

 

Aktualnie ustawa trafi pod obrady Senatu, najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu.

 

  • Więcej o procesie legislacyjnym można zobaczyć w archiwum wiadomości [ kliknij tutaj ].
  • Transmisja z posiedzenia komisji [ kliknij tutaj ]. 

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
CEPI - Europejska Rada Nieruchomości (European Council Real Estate Professions)
Tytuł Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości CPM CERTIFIED PROPERTY MANAGER