zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Aktualności
Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami w Komisji sejmowej...

 

W dniu 4 lipca dbyło się się łączone posiedzenie Komisji Infrastruktury (INF) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR), na którym posłowie pracowali nad nowelizacją Ustawy o gospodarce nieruchomościami (po zakończeniu prac przez podkomisję). Przedstawiciele Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości brali w nim udział...

 

 

Już na posiedzeniu podkomisji najwięcej emocji wzbudzał dodany do nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami już po konsultacjach społecznych zapis:


51) po art. 198a dodaje się art. 198b - 198e w brzmieniu: „Art. 198b. 1. Kto:

1) wykonuje czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 174 ust. 7,” (…) „ - podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł.”

 

W związku ze zgłoszonymi uwagami m.in. przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, w trakcie posiedzenia podkomisji MIiB złożyło autopoprawkę, której dokładne brzmienie poznaliśmy po zakończeniu prac podkomisji - autopoprawka ma brzmienie: 

"51) po art. 198a dodaje się art. 198b–198e w brzmieniu:
„Art. 198b. 1. Kto:
        1) dokonuje określenia wartości nieruchomości bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 174 ust. 7,
        2) (....)
        3) (....)
       – podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł."

 

Niestety autopoprawka nie wyeliminowała zgłaszanych na podkomisji wątpliwości. Uwagi zgłaszane na podkomisji przez przedstawiciela PFRN (P. Hardka), aby z proponowanego zapisu jedynie wyreślić słowa "i 3a" niestety nie zostały wzięte przez przedstawicieli ministerstwa pod uwagę. PFRN w związku z tym była zmuszona zgłosić kolejne uwagi / zastrzeżenia [ zobacz tutaj ] na piśmie do MIiB, Przewodniczącej podkomisji, Przewodniczącego Komisji oraz Posłów podkomisji.

 

Zastrzeżenia budziła również regulacja dotycząca kar dla "szarej strefy". Niestety i te uwagi nie znalazły zrozumienia. 

 

Komisja przebrnęła nowelizację w 1,5 godziny.  Kolejna szansa na doprecyzowanie zapisów w Senacie. 

 

 

 

  • Więcej o nowelizacji (poprzednie informacje) można zobaczyć ... [ kliknij tutaj ].

  • Treść nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami [ kliknij tutaj ].

  • Transmisja z posiedzenia podkomisji [ kliknij tutaj ].

 

 

 

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
CCIM commercial real estate professionals
Obowiązkowe OC dla pośredników i zarządców