zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Aktualności
Pierwsze czytanie projektu nowelizacji UoGN w podkomisji sejmowej...

 

W dniu 20 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji na którym omawiano nowelizację Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Choć posiedzenie podkomisji było zaplanowane na dwa dni, podkomisja zakończyła prace już pierwszego dnia.

 

Najwięcej emocji wzbudzał dodany do nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami już po konsultacjach społecznych zapis:


51) po art. 198a dodaje się art. 198b - 198e w brzmieniu: „Art. 198b. 1. Kto:

1) wykonuje czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 174 ust. 7,” (…) „ - podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł.”

 

Zapis ten prowadzi to do konfliktu kompetencyjnego wielu podmiotów w zakresie wykonywanych przez nie usług. Artykuł 174 ust. 3a określa jedynie możliwość wykonywania dodatkowych usług przez rzeczoznawców majątkowych poza przypisanym dla nich na zasadzie wyłączności sporządzaniem operatów szacunkowych. Poprzez wpisanie dokładnie trzech znaków: „i 3a” projekt może spowodować drastyczne, wyłączne zawłaszczenie sfery usług, a przecież usługi te powszechnie są wykonywane przez firmy konsultingowe, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości czy wręcz przez wyspecjalizowaną grupę doradców nieruchomości.

 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że przepis art. 174 ust 3a daje tylko możliwość wykonywania wyżej wymienionych usług przez rzeczoznawcę majątkowego (często na wyrost, ponad możliwości specjalizacji rzeczoznawcy majątkowego), nie na zasadzie wyłączności, a jedynie dopuszczenia do rynku tych usług, który to rynek ma charakter wolny. Sankcja w postaci grzywny 50 000zł gdy te usługi będą wykonywać inne zawody niż rzeczoznawca majątkowy kłóci się z istotą tego przepisu. Wpisanie w projekcie w art. 198b. odniesienia do art. 174 ust. 3a spowodowałoby zmonopolizowanie tego rynku przez  rzeczoznawców majątkowych co uniemożliwiłoby wykonywanie swojej działalności wielu innym podmiotom. Mielibyśmy do czynienia blokadą rynku dla wielu podmiotów (księgowi, audytorzy, urbaniści, geodeci, doradcy inwestycyjni, doradcy podatkowi i wielu innych).

 

Uwagi zgłoszone przez organizacje zawodowe zostały przyjęte przez ministerstwo i przepis ten zostanie poprawiony.

 

Doprecyzowano również zapis art. 181, pkt 3b dodając słowo "pisemnym" tj. "Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona umowy pośrednictwa, po uprzednim pisemnym wezwaniu pośrednika w obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym".

 

Analogiczną poprawkę przyjęto w art. 186 dotyczącym zarządców. 

 

Pozostałe propozycje dotyczące pośredników  i zarządców zostały przyjęte bez zmian.

 

Przed nami jeszcze sprawozdanie podkomisji na posiedzeniu łączonych Komisji Infrastruktury (INF) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR), a następnie ustawa trafi pod obrady Sejmu.

 

 

 

  • Więcej o nowelizacji (poprzednie informacje) można zobaczyć ... [ kliknij tutaj ].

  • Treść nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami [ kliknij tutaj ].

  • Transmisja z posiedzenia podkomisji [ zobacz tutaj ].

 

 

 

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
firmy stosujące Kartę Praw Klienta
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów