zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Jak uniknąć odpowiedzialności po wypadku na nieodśnieżonym chodniku?

 

Przypadków złamań kości czy wstrząśnień mózgu spowodowanych upadkiem na nieodśnieżonym chodniku nie brakuje, a roszczenia z tego tytułu są coraz wyższe. Czy istnieje zatem sposób, na odsunięcie od siebie takiej odpowiedzialności?

 

Obowiązki związane z odśnieżaniem możemy powierzyć osobie trzeciej. By uchylić się od odpowiedzialności za negatywne konsekwencje zaniedbań w tej sferze, nie wystarczy jednak zawarcie umowy na usuwanie śniegu z chodnika, czy własnej nieruchomości z kimkolwiek. Konieczne będzie bowiem znalezienie takiej osoby, która zawodowo trudni się wykonywaniem czynności z zakresu usuwania śniegu i lodu.

 

Podstawą prawną uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną na skutek zaniechań związanych z odśnieżaniem stanowi art. 429 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, “kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.”. Samo jednak zawarcie umowy nie wystarczy. Konieczne będzie spełnienie jeszcze kilku warunków.

 

 

Pierwszym z nich jest staranność wyboru. Przedsiębiorca, który trudni się odśnieżaniem, musi zostać wybrany tak, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom korzystającym z chodnika. Skoro bowiem chcemy odsunąć od siebie odpowiedzialność, mamy obowiązek działać tak, by nie narazić na szwank potencjalnych przechodniów. 

 

Kolejna przesłanka, to powierzenie obowiązków z zakresu odśnieżania osobie, która wykonuje te czynności zawodowo. Na gruncie tego warunku pojawia się pytanie, czy koniecznie jest zawarcie umowy z wyspecjalizowanym przedsiębiorcą, który posiada stosowny wpis dotyczący działalności z zakresu usuwania śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu  i lodu z dachów budynków (podklasa 81.29 Z Polskiej Klasyfikacji Działalności) we właściwym rejestrze (CEIDG lub KRS)? Z punktu widzenia przesłanek wskazanych w art. 429 k.c. nie ma znaczenia, czy osoba, której powierzamy czynności z zakresu odśnieżania, prowadzi działalność gospodarczą zgłoszoną do ewidencji (CEIDG). Fakt nie przedstawienia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody do uznania, że dana osoba w zakresie swej działalności zawodowej zajmuje się świadczeniem usług. O tym bowiem czy określona działalność ma charakter zawodowy nie decyduje to, czy jest ona wskazana w zakresie działalności ujawnionym w ewidencji, lecz takie kryteria jak prowadzenie danej działalności w sposób stały, podporządkowanie regułom opłacalności i zysku lub zasadzie racjonalności gospodarowania, co z kolei oznacza założenie efektywności lub wydajności, prowadzenie na własny rachunek oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym (wyrok SA w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r. I ACa 893/13). Możemy zatem równie dobrze zatrudnić dozorcę. Ważne jest, by osoba taka zawodowo wykonywała czynności z zakresu odśnieżania, legitymowała się stosownym doświadczeniem i kwalifikacjami, a z umowy z nią zawartej wynikało, iż otrzymuje stosowne wynagrodzenie. 

 

Z osobą, która ma odśnieżać nieruchomość należy zawrzeć umowę. Jest to niezwykle ważne, jako że w ewentualnym postępowaniu o naprawienie szkody lub zapłatę zadośćuczynienia, będziemy musieli wykazać powierzenie obowiązków takiemu profesjonaliście. Istotne jest również, by z umowy wynikał obowiązek stałego, a nie incydentalnego odśnieżania. Z umowy nie może wynikać, iż dozorca ma działać “na wezwanie”, ale w sposób stały, natychmiast po wystąpieniu określonych warunków atmosferycznych. Dla uniknięcia wątpliwości, umowa powinna przewidywać czas reakcji. 

 

Ważne jest również precyzyjne zakreślenie ram czasowych obowiązywania umowy. W jednym z procesów toczących się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu upadku na śliskiej powierzchni, w którym występuję jako pełnomocnik, przedsiębiorca trudniący się zawodowo odśnieżaniem próbuje uchylić się od odpowiedzialności. Twierdzi on bowiem, iż z treści umowy wynika, że zawarta była na “sezon zimowy”. Ten zaś jego zdaniem kończy się 21 marca, wraz z nadejściem astronomicznej wiosny. Jak wiadomo, występujące w ostatnich latach anomalia pogodowe sprawiają, iż zim z opadami śniegu prawie nie ma, ale i bywają takie, kiedy śnieg zalega długo. Umowa powinna zatem określać jasno, iż obowiązek odśnieżania występuje tak długo, jak długo utrzymują się opady śniegu, czy niskie temperatury powodujące śliskość. 

 

 

Dla uniknięcia odpowiedzialności, o której mowa, nie wystarczy jednak samo zawarcie umowy, choćby zawierała elementy, o których mowa wyżej. Konieczna będzie również kontrola wykonywania usług. Brak takiej kontroli może sprawić, iż odpowiedzialność za wypadek na chodniku, czy podwórzu “wróci” do właściciela czy zarządcy nieruchomości. Jeśli natomiast kontrola potwierdzi uchybienia, należy przekazać je odśnieżającemu i fakt ten udokumentować. W ewentualnym postępowaniu sądowym, taki dowód może mieć bardzo ważne znaczenie.   

 

Doświadczenie wyniesione z postępowań sądowych uczy, że roszczenia w sprawach o naprawienie szkody wywołanej poślizgnięciem nie należą do niskich. Na ich wysokość wpływa oczywiście rodzaj odniesionego urazu, jednak coraz częściej są to kwoty sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto zatem skrupulatnie wypełnić wszelkie obowiązki związane z usuwaniem śniegu i lodu, tudzież znaleźć profesjonalistę, który te problemy z nas zdejmie. Wtedy zaś, należy zawrzeć dobrą umowę. Niezależnie, warto pomyśleć o stosownym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 

 

 

 

 

Piotr Dobrowolski Radca prawny

Piotr Dobrowolski
Radca prawny

[ styczeń 2021 ]

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Tytuł Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości CPM CERTIFIED PROPERTY MANAGER
Kurs Facility Manager PFRN