zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Najem krótkoterminowy ponownie ograniczony...

 

Tradycyjnie, staropolskim zwyczajem, rozporządzenie wprowadzające od jutra (7.11.2020) kolejne ograniczenia, zostaje opublikowane dziś, na kilka godzin przez północą. Premier zapowiedział wprawdzie, że rozporządzenie ukaże się w czwartek do południa, zamiast niego pojawił się projekt. Z niego zaś wynikało, że zakaz prowadzenia działalności stacjonarnej nie będzie dotyczył sklepów z meblami. Tymczasem, dziś na kilkanaście godzin przed otwarciem, okazało się, że jednak dotyczy. I tak, na ostatnią chwilę trzeba było informować pracowników, żeby nie przychodzili w sobotę rano do pracy. Działy kadr będą miały co robić w poniedziałek.

 

 

Branżę nieruchomości zapewne interesują ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności hotelarskiej.

 

Mamy nowe brzmienie przepisu § 6 ust. 2:

Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:

1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);

2) dla gości:

a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 77^5 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,

b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,

c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

d) będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

 

 

Czy w związku z powyższym mamy zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego? Nie, ale mamy ograniczony krąg gości.

 

Dla przypomnienia – definicja usług hotelarskich wskazana w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy hotelarskiej jest następująca:

usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Usługi hotelarskie mogą być świadczone zarówno w obiektach hotelarskich (art. 35 ust. 1), jak i innych obiektach (art. 35 ust. 2).

 • Z powyższego wynika, że od jutra w apartamentach wynajmowanych w ramach tzw. najmu krótkoterminowego działalność jest dopuszczalna wyłącznie:
 • w ramach hoteli robotniczych lub dla pracowników sezonowych
 • dla gości, o ile są w trakcie podróży służbowej (w rozumieniu przepisów art. 77^5 § 1 Kodeksu pracy),
 • dla gości, którzy są podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi lub wykonywaniem działalności gospodarczej
 • dla zawodników w trakcie w czasie zgrupowań i zawodów (ale tych tylko organizowanych przez Polski związek sportowy)
 • dla osób wykonujących zawód medyczny
 • dla osób i ich opiekunów, jeśli okoliczności ich leczenia wymagają zapewnienia zakwaterowania (np. pacjent onkologiczny czy dializowany udający się do innego miasta w celu leczenia)
 • W jaki sposób macie weryfikować, czy odwiedzający Was goście mieszczą się w tych kategoriach?
 • W przypadku pracownika będącego w podróży służbowej takim potwierdzeniem będzie dokument wystawiony przez pracodawcę – polecenie odbycia podróży służbowej.
  W uzasadnieniu projektu rozporządzenia napisano tak: "Należy zauważyć, że podróż służbowa w kontekście ograniczenia usług hotelarskich powinna być rozumiana jako wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Należy rozumieć, że w zakresie tego pojęcia mieści się również odbywanie przez pracownika wszelkiego rodzaju szkoleń poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy."
 • W przypadku sportowca – zaświadczenie wystawione przez Polski związek sportowy. Odnoszę wrażenie, że z takim przypadkiem się nie spotkacie, ponieważ jednocześnie wprowadzono zakaz organizowania zawodów. Chyba, że jakieś zgrupowanie kadry danej dyscypliny sportowej.
 • W przypadku medyka – zaświadczenie wystawione przed podmiot prowadzący działalność medyczną (np. szpital, na rzecz którego osoba ta wykonuje pracę poza swoim miejscem zamieszkania)
 • W przypadku pozostałych gości (tych mieszkających u Was w ramach wykonywania swoich czynności zawodowych) – pisemne oświadczenie takiego gościa.

 

Z powyższego płynie taki wniosek, iż powinniście przygotować stosowne oświadczenie, które będziecie dawać do podpisu gościom z ostatniej kategorii. Tym z Was, którzy mają przekazanie apartamentów w całości zautomatyzowane nastręczy to zapewne dodatkowych kłopotów i fatygi, ponieważ to oświadczenie należy odebrać na piśmie. Nie można go pobrać przy pomocy mechanizmów Booking.com czy Airbnb, tudzież mailem. No, chyba, że jakiś przedsiębiorca wybierający się do Was wyśle takie oświadczenie mailem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Pamiętajcie, że jeśli prowadzicie hotel, albo inny obiekt hotelarski, na jego terenie nie możecie udostępniać gościom dyskotek, klubów nocnych, ani siłowni

 

Jeśli macie aktualnie zakwaterowanych gości, ich pobyty muszą zakończyć się do wtorku 10. listopada 2020 r.

Rozporządzenie (tylko to nowelizujące) znajdziecie tutaj [ zobacz rozporządzenie ]

 

 

 

Piotr Dbrowolski,
Radca prawny

[ październik 2020 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
System Jakości Expert
Obowiązkowe OC dla pośredników i zarządców