zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Dlaczego zarządcy nieruchomości decydują się na specjalizację?

 

Z zawodem zarządcy na rynku nieruchomości spotykamy się praktycznie codziennie. Zarówno możemy dostrzec ich działania w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Do widocznych z zewnątrz działań zarządcy należy zaliczyć wszelkie działania mające wpływ na bieżące korzystanie, zmiany remonty czy po prostu zapewnienie bezpieczeństwa otaczających nas nieruchomości. Jako zarządcę należy rozumieć osobę bądź zespół stale nadzorujący szereg różnorodnych elementów składających się na nieruchomość. Czy zatem w przypadku zarządcy trzeba być specjalistą od wszystkiego, co związane z nieruchomościami? 

 

Odpowiedź brzmi: nie. W środowisku zarządców należy wyróżnić grupy zajmujące się konkretnymi rodzajami nieruchomości lub działaniami z nimi związanymi. Pierwszą najbardziej popularną grupą do której zaliczamy zarówno małe, jak i duże grupy zarządców, są zarządy budynkami wielorodzinnymi (wspólnoty) bądź zorganizowanymi osiedlami domków jednorodzinnych. Z drugiej strony stoi praktycznie zdominowana przez duże firmy zarządzające grupa zarządców nieruchomości rynku komercyjnego, takich jak galerie handlowe, obiekty handlowo-usługowe, biurowce czy obiekty przemysłowe. Kolejną grupą są zarządcy działający na rzecz dużych firm jako ich reprezentanci przed właścicielami wynajmowanych obiektów. Ostatnią aktualnie rosnącą w siłę grupę spośród zarządców o której warto wspomnieć, są zarządcy obsługujący w sposób profesjonalny najem. 

 

Bez względu na obszar w jakim działa dany zarządca podstawą jego działań jest umowa o zarządzanie nieruchomością. W umowie tej zarządca określa wraz z właścicielem nieruchomości swój zakres obowiązków składający się na oferowaną przez siebie usługę. Do najpopularniejszych zadań zarządców należą szeroko pojęte i różnorodne w zależności od budynku jego bieżące utrzymanie w stanie niepogorszonym, reagowanie w przypadku jakichkolwiek awarii, potrzeb wykonania remontów, dokonywania rozliczeń, przygotowywanie planów zrządzania w tym planów gospodarczych), raportowanie działań, tworzenie bilansów zysków i strat, oraz - wraz z właścicielem bądź zarządem wspólnoty - podejmowanie decyzji o wydatkowaniu środków z funduszy celowych. 

 

Zarządca przyjmując zlecenie bierze też na siebie ciężar skutków podejmowanych przez siebie decyzji: w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaniechań czy działań wpływających niekorzystanie na interes właściciela, zarządca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z nierzetelnym wykonaniem umowy o zarządzanie. Aby zminimalizować ryzyko negatywnych skutków w związku z działalnością zarządcy, każda firma zarządzająca winna posiadać stosowne ubezpieczenie OC, na kwotę co najmniej 50 tysięcy euro (wynika to z nowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami z września 2017 roku). 

 

W praktyce jednak szczególnie w przypadku dużych obiektów w działaniach zarządcy pomaga administrator (często potocznie mylony z zarządcą) a jego działania obejmują podstawowe zadania na obiekcie np. nadzór bieżący obiektu, praco remontowych, odczytywanie liczników, jest pierwszą osobą, z którą użytkownicy obiektu kontaktują się w pilnych wypadkach. Nadzoruje również usługodawców takich jak firmy sprzątające czy ochroniarskie działające na danym obiekcie. W działaniach zarządcy i administratora może brać udział pomocnik techniczny- osoba na stałe zatrudniona do wykonywania bieżących konserwacji w obiekcie, dokonywania drobnych napraw, reagowania na nagłe awarie itp. W przypadku jednoosobowych i małych firm zarządzających zarządca prócz swoich zadań musi również wykonać zadania administratora. Alternatywą dla zatrudniania pracownika na stałe bądź na etat może być podjęcie współpracy z profesjonalnymi firmami podejmujące się zadań niższego szczebla (outsourcing podwykonawcy). Obecnie ze względu na brak wymogu posiadania licencji państwowej do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami przy pomocy Centralnego Rejestru Polskiej Federacji Rynku nieruchomości oferuje narzędzie do pomagające w znalezieniu profesjonalnego zarządcy posiadającego licencje zarządcy PFRN. 

 

W przypadku zarządców działających na obiektach wielorodzinnych, gdzie prawo własności do nieruchomości może należeć do jednej lub wielu osób (tworzących wspólnotę mieszkaniową), kluczowe decyzje podejmowane są wraz z właścicielem bądź na mocy uchwały wspólnoty. Specyfika zarządzanych obiektów jest ściśle powiązana z obiektami o charakterze mieszkalnym, gdzie najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

 

Zarządcy działający w obszarze nieruchomości komercyjnych najczęściej współpracują z profesjonalnymi inwestorami reprezentującymi prawo własności do nieruchomości. Specyfika zarządzanych przez nich obiektów znacząco różni się w zależności od jego przeznaczenia i zaawansowanie technologicznego. Dlatego też w tym przypadku prócz samego zarządcy działa zespół pomagający na co dzień w należytym utrzymaniu obiektu. 

 

Grupa zarządców najmem wyłoniła się jako połączenie zarządzania obiektami mieszkalnymi o charakterze komercyjnym Zarządcy ci pracują na zlecenie właścicieli tychże nieruchomości, a ich głównym zadaniem jest nadzorowanie prawidłowego działania i zwrotu z inwestycji podjętej przez właściciela. 

 

Bez względu na specyfikę nieruchomości czy działania zarządcy, zawód jest ważny i istotny na rynku nieruchomości i w życiu codziennym. Specjalizacja zarządcy jest ważna. Pamiętać należy o tym, ze wszystkie te specjalizacje maja wspólny rdzeń i podstawy, które nabyć można miedzy innymi na kursach licencyjnych organizowanych przez lokalne stowarzyszenia, a dla których program przygotowała Polska Federacja Rynku Nieruchomości. Poprzez uzyskanie licencji PFRN kandydat na zarządcę ma o wiele większe szanse na odniesienie sukcesu na rynku pracy. 

 

 

 

Kamil Piórecki
lic. Pośrednika PFRN 21595, lic. Zarządcy PFRN 27949

Ewelina Wacławik
lic. Pośrednika PFRN 23599

[ czerwiec 2018 ]

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
CEPI - Europejska Rada Nieruchomości (European Council Real Estate Professions)
Tytuł Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości CPM CERTIFIED PROPERTY MANAGER