zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Zmiany prawa - maj 2018...

 

 

 

Zmiany prawa (maj 2018)

W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:

 

 

 

 

 

 • 01-05-2018
  USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

 • 11-05-2018
  USTAWA z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • 14-05-2018
  USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

 • 15-05-2018
  USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów

 • 16-05-2018
  USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

 • 17-05-2018
  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

 • 18-05-2018
  USTAWA z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

 • 21-05-2018
  USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

 • 22-05-2018
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

 • 23-05-2018
  USTAWA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

  USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 24-05-2018
  USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

  USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

  USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

  USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach

  USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 • 25-05-2018
  USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • 28-05-2018
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

  USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

 • 29-05-2018
  USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

 • 30-05-2018
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

  USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

 • 31-05-2018
  USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Kurs Facility Manager PFRN
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów