zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Zmiany prawa - styczeń 2018...

 

 

 

Zmiany prawa (styczeń 2018)

W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:

 

 

 

 

 • 01-01-2018

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

  USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności


 • 05-01-2018

  USTAWA z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego


 • 06-01-2017

  USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 • 12-01-2017

  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
dodaj swoją wizytówkę firmową
CEPI - Europejska Rada Nieruchomości (European Council Real Estate Professions)