zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Zmiany prawa - listopad 2017...

 

 

 

Zmiany prawa (listopad 2017)

W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:

 

 

 

 

 • 01-11-2017
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • 03-11-2017
  USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

 • 07-11-2017
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

 • 09-11-2017
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

  USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

 • 13-11-2017
  USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • 18-11-2017
  USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

 • 19-11-2017
  USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

 • 27-11-2017
  USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
CEPI - Europejska Rada Nieruchomości (European Council Real Estate Professions)
Kursy licencyjne (pośrednik, zarządca)